Modernizace strojů Modernizace strojů Modernizace strojů Modernizace strojů
Modernizace strojů

Modernizace strojůNaše společnost provádí generální opravy a modernizace horizontálních vyvrtávaček, zejména od firem ŠKODA ( typ W 160 až W 250 ) a TOS VARNSDORF ( typ WHN ) aj. na CNC řízení Siemens, Heidenhain a Fanuc. Dodávky jsou v souladu s normou ČSN EN 60204 ( IEC 204-1 ), nová elektrovýzbroj a provedení stroje odpovídá předpisům CE.

Modernizace horizontálních vyvrtávaček s použitím původního vřeteníku

Naše společnost zajišťuje demontáž a zpětnou montáž u zákazníka včetně školení obsluhy a údržby stroje s dodáním odpovídající dokumentace. Dle dohody se zákazníkem je možné zvýšit otáčky vřetene, rozšířit pojezdy stroje v osách X a Y, hydraulické vyvažování padání pinoly. Ke strojům je možné nabídnout opravu frézovacích a vyvrtávacích hlav, dopravníku třísek nebo opravu otočných strojů. Nové otočné stoly se dodávají o nosnostech od 25 do 80 tun.

Modernizovaný stroj ŠKODA W 160 G CNC s původním vřeteníkem

Modernizace horizontálních vyvrtávaček s použitím nového vřeteníku

Naše společnost realizuje generální opravy a modernizace strojů s použitím nového vřeteníku s průměrem vřetene 160 mm. Použitím nových celků má zákazník možnost použít nejnovější typy automaticky upínaného příslušenství, obrábět vyššími otáčkami nebo použít chlazení nástrojů středem vřetene. Stroje mohou být vybaveny automatickou výměnou nástrojů nebo robotem.

Stroj ŠKODA WD 160 A s dodávkou vřeteníku FERMAT WRF 160

Stroj TOS Varnsdorf WHN 13 s dodávkou vřeteníku FERMAT WFF 130 P CNC

Modernizace horizontálních vyvrtávaček s použitím nového vřeteníku a nového stojanu

Naše společnost realizuje generální opravy a modernizace strojů s použitím nového vřeteníku s průměrem vřetene 160 mm a nového stojanu, který dovoluje plné zakrytování vodících ploch osy Y a vybavit stroj nezávislou kabinou obsluhy stroje.

Použitím nových celků má zákazník možnost použít nejnovější typy automaticky upínaného příslušenství, obrábět vyššími otáčkami nebo použít chlazení nástrojů středem vřetene. Stroje mohou být vybaveny automatickou výměnou nástrojů nebo robotem.

Modernizace soustruhů

Naše společnost provádí generální opravy a modernizace soustruhů na CNC, dodání nové elektrovýzbroje, zvyšování točného průměru a dodávky speciálních zařízení dle požadavku zákazníka. Soustruhy rovněž demontuje a zpětně namontuje, kompletní dokumentaci, zaškolí obsluhu a údržbu soustruhu.

Modernizovaný soustruh SNT 200 CNC

Generální opravy a modernizace dalších strojů

Naše společnost je schopna po dohodě se zákazníkem provést modernizace dalších strojů.