Opravy a modernizace horizontek Opravy a modernizace horizontek
Opravy a modernizace horizontek

Stroje Škoda w160, w200, w250Opravy a modernizace horizontek na CNC řízení Siemens, Heidenhain nebo Fanuc.

Opravy a modernizace horizontek

Společnost PRESSL, spol. s r.o. provádí generální opravy a modernizace horizontek na CNC řízení Siemens, Heidenhain nebo Fanuc. Dodává v souladu s normou ČSN EN 60204-1 (IEC 204-1) novou elektrovýzbroj a provedení stroje odpovídající předpisům CE.

Zajišťuje demontáž i zpětnou montáž u zákazníka včetně školení obsluhy a údržby s dodáním odpovídající dokumentace. Dle dohody se zákazníkem zvýší otáčky vřetene, rozšíří pojezdy stroje v osách X a Y, hydraulické vyvažování padání pinoly. Ke strojům nabízí dodávku či opravu frézovacích a vyvrtávacích hlav, dopravníků třísek, dodávku nebo opravu otočných stolů. Nové stoly dodává o nosnostech od 25-400 t.

Modernizace strojů s použitím nového vřeteníku

Variantně realizujeme generální opravy a modernizace strojů s použitím nového vřeteníku s průměrem vřetene 160 mm a nového stojanu. Použitím nových celků má zákazník možnost použít nejnovější typy automaticky upínaného příslušenství, obrábět vyššími otáčkami nebo např. použít chlazení nástrojů středem vřetene. Stroje mohou být vybaveny automatickou výměnou nástrojů nebo robotem.

Stroje jsou předávány zákazníkovi dle geometrického protokolu výrobce.