Výzkum a vývoj obráběcích strojů

Výzkum a vývoj obráběcích strojů, nových technologií – oddělení konstrukce.
Modernizace strojů